Det finns ingen begränsning i antalet pass eller öppen träning du kan gå på med Bruce. Varken totalt eller per studio.

Den enda begränsningen som finns är att du max kan ha 3 pass bokade samtidigt i appen. Detta för att ge alla en chans att gå på de populäraste klasserna.

Öppen träning / egen träning som t ex, gym, simning, klättring osv har ingen sådan begränsning utan här kan du gå hur mycket som helst. Observera dock att öppettider för Brucemedlemmar kan skilja sig från träningsställets vanliga öppetider. Se vilka öppettider som gäller för Brucare i appen.

Did this answer your question?