-- english below --

Nu har du chansen att bli Black early bird

(om du redan är Black-medlem så får du automatiskt hänga med på detta erbjudande)

Vi uppdaterar Bruce Black den 5 mars och lägger till några nya studios för Black samt tydliggör i appen vilka studios som är Black. De kommer bli lite förändringar för redan existerande studios, öppettider och pass men inget radikalt jämfört med hur det ser ut nu.

Vi vill skapa en hållbar business för våra partners och kunna erbjuda dig, som kund, variationen som har byggt Bruce. Vi kommer fortsätta erbjuda dig frihet att träna vart känner för just nu: från underground-gymmet till den nya coola studion i stan.

Vissa studios kostar mer att driva och därför behövs olika prisnivåer på medlemskap.

De flesta studios som har en högre medlemsavgift för sina egna medlemmar blir Black-studios. Som vanlig BRUCE-medlem kommer du fortfarande att ha tillgång till Black-studios men med ett begränsat utbud eller genom att köpa till enskilda pass.

Detaljer kring vilka studios som blir Black hittar du här.

Bli Black early bird
För alla som är redo att testa Black, erbjuder vi dig att bli early bird, då får du 30% rabatt på ditt Black-medlemskap. Uppgradera till Black direkt i Bruce-appen innan 12 Mars så blir du automatiskt en early bird Black-medlem. Ditt "early bird-pris" får du sedan behålla så länge du är Black-medlem i Bruce.

Om du har bindningstid nu så fortsätter den att vara densamma men gäller då även Black. 


english below

-

Your chance to become Black early bird

(if you're already a Black member, you will be automatically transferred to this offer)

We are updating our Black membership on the 5th March and adding some new studios for Black. There will be some updates on the already existing studios, opening hours and classes but nothing huge compared to what we offer right now.

We want to create a sustainable business for our partners and offer you, as customer, the variety you are accustomed to. 

Bruce will continue to offer you the chance to work-out wherever you want and fits your needs: from the underground-gym to the fanciest new studio in town.

Some studios are more expensive to run and therefore we need different membership levels. 

Most studios that have a high price on their own membership fee will be branded as "Black studios". As a regular Bruce member you can still workout at Black studios but with limited access or the option to purchase specific classes.

All details concerning the changes can be found here.

Become a Black early bird!
For everyone who is ready to try Black, we give you the chance to become an early bird member, by offering 30% discount on your Black membership. Upgrade to Black in the Bruce app before March 12th and you will automatically become a Black early bird member. Your "early bird price" is yours to keep as long as you're a Black member with Bruce.

If you're paying for annual Bruce or have another commitment plan, the plan stays the same but also includes Black.

Did this answer your question?